SFMOMA Topping Out Celebration 9.10.14 - snapfiesta